Author Archives: elixirakademie

Karla Mikulíková

Elixír kurz pro mě znamenal velký zlom v náhledu a přístupu jak pracovat funkčně s tělem: posílit, uvolnit a uzdravovat, tři v jednom.Děkuji lektorkám i za možnost během celého kurzu zdarma absolvovat jejich cvičení pilates včetně víkendových speciálů. Možnosti on-line cvičení na www.elixironline.cz a individuálních lekcí pro mě znamenalo velkou pomoc. Můžu doporučit každému, kdo chce pochopit pilates...

Lenka Sochorová

Taky bych vám všem chtěla hrozně moc poděkovat za celého půl roku, protože mi tento skvělý kurz ukázal novou životní cestu a nasměroval mě. Moc mě celý půlrok bavil a také jsem vděčná za vás, protože vy lektorky jsme při mě byly velkou inspirací. Nevím nakolik bude čas poděkovat osobně, tak pro jistotu volím i...

Verča Zajícová

Milý Elixíre, milá Olinko, Evičko, Katko a Radko :-) Na podzim 2022 jsme se poprvé sešly na podložkách na kurzu Pilates instruktor a zdálo se, že závěrečná zkouška je za hodně, hodně dlouho. Kurz ale utekl tak bleskovou rychlostí, že už je vše za námi a já mám v ruce krásný diplom. Ale neodnáším si...

Ing. Eva Harnett

Chcete poznat, jak pracovat se svým tělem, a aplikovat získané znalosti a dovednosti při práci se svými budoucími klienty? Nebo již s klienty cvičíte a chcete načerpat nové poznatky a osvěžit Vaše hodiny? Doporučuji, abyste se zúčastnili rekvalifikačního kurzu Pilates v Elixír Akademii. Výuka probíhá v přátelském a podporujícím prostředí pod vedením profesionálních lektorek. Po...

ŠKOLENÍ | Cvičení pro seniory – školení pro instruktory i všeobecnou veřejnost

CVIČENÍ SE SENIORY Seminář Elixír akademie Seminář (nejen) pro lektory Pilates, zdravotního cvičení a jógy, ale i těch, kteří se chtějí něco dozvědět o specifikách cvičení se dříve narozenými cvičícími. Na školení CVIČENÍ SE SENIORY se budeme věnovat problematice bezpečného, šetrného a zdravého cvičení se seniory: podělíme se s Vámi o zkušenosti z 20-leté praxe cvičení se...

ŠKOLENÍ | Vývojová kineziologie a základní vzorce pohybu

VÝVOJOVÁ KINEZIOLOGIE A ZÁKLADNÍ VZORCE POHYBU Seminář Elixír Akademie Základní vzorce pohybu vycházející z vývojové kineziologie – z nauky o vývoji pohybového chování – jsou jediným záchytným bodem chceme-li provádět správně jakýkoliv cvik a optimálně držet tělo. Cvičebních systémů je mnoho, jejich pokyny a doporučení si často protiřečí, a tak je mnohdy pro lektora obtížné...

ŠKOLENÍ | Zásobník cviků pro specifické skupiny klientů

ZÁSOBNÍK CVIKŮ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY KLIENTŮ Seminář Elixír Akademie Praktický seminář přinese lektorům zdravotního cvičení, lektorům pilates, osobním trenérům fitness obsáhlý zásobník cviků pro specifické skupiny klientů. Obsah semináře bude zaměřen na základní funkční potíže pohybového aparátu. Každému tématu se budeme věnovat zvlášť. Cviky si nejen podrobně vysvětlíme, ukážeme, naučíme se také správné technice a...

ŠKOLENÍ | FASCIA FITNESS v pilates, józe, zdravotním cvičení

FASCIA FITNESS v pilates, józe, zdravotním cvičení Seminář Elixír Akademie Nejnovější vědecké poznatky o pojivové tkáni (fasciích), která dává lidskému tělu jeho tvar, stabilitu i pružnost, nás nutí přehodnotit dosavadní pohled na pohybový aparát a také na některé techniky práce s tělem. Ať už nám jde o zlepšování kondice nebo terapeutické působení, měli bychom vědět, jak...

ŠKOLENÍ | Jógová nadstavba pro lektory jiných druhů cvičení – 3 víkendy / 6 dní – leden – březen

Jógová nadstavba pro lektory jiných druhů cvičení Seminář Elixír Akademie Seminář pro lekce jiných směrů, kteří chtějí obohatit své lekce o  jógu a jógové asány.  Předpokladem je absolvování instruktorského kurzu jakéhokoliv pohybového systému a fyzická kondice bez výrazného pohybového omezení. Výhodou je občasná jógová praxe (jako klient). Po úspěšném dokončení kurzu získáte Certifikát o absolvování. Lenka Oravcová,  3...