Spolupracujeme

Mgr. Jakub Mertlík, fyzioterapeut s vlastní praxí od roku 2007. Jeho hlavním zaměřením jsou profesionální sportovci, dospělí a starší děti. V praxi využívá především senzomotoriku, koncept PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, techniky vycházející z vývojové kineziologie (funkční dynamické stabilizace čerpající z Australské školy, Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře), kompenzační cvičení, techniky měkkých tkání a mobilizační techniky. Velmi často dopomáhá svým klientům prostřednictvím kinesiotapingu, který díky svým specifickým vlastnostem prodlužuje efekt terapie. Velmi si spolupráce s ním vážíme a děkujeme za jeho ochotu školit a předávat zkušenosti z praxe našim uchazečům.

Více informací o Jakubovi naleznete ZDE!

Elixír akademie je členem ČESKÉ KOMORY FITNESS a spolu se zástupci ČKF se snažíme o osvětu v oblasti fitness :-) Snažíme se o zkvalitňování lektorů i lekcí pilates i tím, že jako první školicí zařízení vedeme zkoušky podle systému profesní kvalifikace. Spoluprací s ČKF se snažíme garantovat kvalitu našich kurzů a školení a současně zlepšovat vnímaní světa fitness. Děkujeme především ředitelce ČKF Mgr. Janě Havrdové za podporu a výraznou pomoc při propagaci nového systému zkoušek pilates lektorů.

Informace o tom, jak se stát členem ČKF jako profesionál naleznete ZDE!