Rekvalifikace JÓGA

REKVALIFIKAČNÍ KURZ instruktor jógy

AKREDITACE MŠMT: MSMT-10707/2022-3 s platností do  července 2025 (150hod), 8! víkendů

Profil absolventa kurzu:

 • Disponuje základními znalostmi z oblasti anatomie, fyziologie a kineziologie, které je schopný chápat a aplikovat v souvislosti s tradičními jógovými technikami.
 • Zná základní principy zdravého pohybu a držení těla. Je schopný je diagnostikovat a uplatnit tyto znalosti při cvičení jógy.
 • Disponuje základními znalostmi psychologie, které jsou důležité pro pochopení a bezpečnou výuku některých jógových technik.
 • Má základní pedagogické znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro vedení skupinových i individuálních lekcí a pro formování osobnosti jógového lektora.
 • Zná historické zdroje současné jógy a nejrozšířenější styly moderní posturální jógy.
 • Chápe základní filozofické jógové koncepty (paňčakóšu a aštángajógu) a rozumí nejpoužívanějším sanskrtským termínům.
 • Ovládá základní jógové techniky, chápe při nich propojenost tělesných a duševních složek. Je si vědom pozitivních účinků, ale i možných chyb a nebezpečí při jejich pravidelné praxi.
 • Zná zásady pro tvorbu jógové lekce a také složky, které by měla obsahovat. Na základě těchto pravidel dovede sestavit dle potřeby různé druhy jógových lekcí odlišného zaměření a obtížnosti.
 • Chápe rozdíl mezi běžnou, preventivní a zdravotní lekcí jógy.
 • Zvládá základní poradenství v oblasti zdravého životního stylu a výživy.
 • Dokáže poskytnout první pomoc a zná zásady bezpečnosti a prevence úrazů při skupinových lekcích.
 • Je obeznámen s podmínkami a právními předpisy ohledně podnikání v oboru.

CENA KURZU: 23990,- do 30.6.2023

 • akční cena při platbě do 30. 6. 2023: 23990,-
 • od 1. 7. 2023 plná cena 24990,-

TERMÍNY:

14. – 15. 10. 2023
11. – 12. 11. 2023
9. – 10. 12. 2023
13. – 14. 1. 2024
10. – 11. 2. 2024
9. – 10. 3. 2024
13. – 14. 4. 2024
11. – 12. 5. 2024

VÝUKA: Powerfit Private Fitness, Lužická 9, Praha 2

Víkend probíhá vždy takto: sobota 9:00 – 19:00, neděle 9:00 – 17:00

NÁPLŇ KURZU:

Obsah kurzu je zvolený tak, aby propojil znalosti a praxi tradičních jógových systémů se současným vědeckým poznáním. Cílem kurzu je, aby jeho absolvent byl schopný sestavovat a vést jógovou praxi pro sebe, skupiny i jednotlivce, a to na různých stupních obtížnosti, ale vždy v souladu se současným západním životním stylem. Aby se orientoval v množství nabízených současných jógových systémů a nepodléhal některým rozšířeným, nepřesným a zavádějícím tvrzením o józe. Aby si byl vědom rizik, které s sebou každá účinná metoda přináší a aby bylo cvičení jógy v jeho pojetí optimálním a bezpečným vyvážením a propojením všech složek lidské individuality.

V kurzu získáte mimo jiné přehled o těchto tématech:

 • anatomie pohybového aparátu s důrazem na využití v józe
 • základní i pokročilé jógové techniky
 • příprava a koncept lekce
 • metodika, didaktika vedení lekce
 • specifické skupiny,…

VEDOUCÍ KURZU: Lenka Oravcová absolvovala Taneční konzervatoř v Praze, trenér 1. třídy FTVS UK specializace jógová terapie, délka praxe 8 let (1.tř.), 12 let (2.tř.), 16 let vedení skupinových a individuálních lekcí ve fitness, 7 let výuka lektorů jógy pro ČAJ, FTVS a FF UK, Power yoga akademii, Školu domu jógy

ZKOUŠKA:

Zkouška probíhá po individuální domluvě s vedoucí kurzu v prostorách Elixír studia a skládá se s teoreticko-praktického ověření získaných znalostí. Během kurzu se dozvíte VŠE, co ke zkoušce budete potřebovat – žádné chytáky, ani záludnosti. Podmínkou přihlášení ke zkoušce je splnění všech povinností v rámci kurzu: 80% docházka, natočení vlastního cvičebního videa, náslechové lekce – vše bude detailně objasněno na prvním setkání a vše se organizuje v rámci časového harmonogramu kurzu. Po úspěšném složení zkoušky obdržíte OSVĚDČENÍ o rekvalifikaci – na jeho základě získáte živnostenské oprávnění k vedení vlastních lekcí.

UPOZORNĚNÍ: Zájemce o jógový kurz by měl být fyzicky i psychicky zdravý. Neměl by mít trvalé omezení základní hybnosti, chronické onemocnění, při kterém se nedoporučuje fyzická zátěž a ani onemocnění psychické, pro které jsou nevhodné hlubší mentální techniky. Také dlouhodobě užívaná antidepresiva mohou být na překážku hlubší jógové praxi.
V případě nejasností raději prosím konzultujte s námi váš zdravotní stav před přihlášením do kurzu.
Jógový lektor nemusí být vždy a stoprocentně zdravý, ale musí být schopný se svými dysbalancemi vědomě pracovat. Někdy nás omezení učí, jak je zvládat a jsme pak mnohem vnímavější k potřebám druhých. Přesto by zdravotní omezení nemělo být výrazné právě během lektorského výcviku, protože by to mohlo narušovat samotnou schopnost se jógové techniky správně naučit.

KURZ NENÍ MOŽNÉ ABSOLVOVAT V RÁMCI PROGRAMU ÚŘADU PRÁCE.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY: po přihlášení obdržíte zálohovou fakturu. Záloha 3.000,- je splatná do sedmi dní od přihlášení a slouží jako garance Vašeho místa i jako storno poplatek. Více o STORNO PODMÍNKÁCH ZDE!

Pokud hledáte novou práci nebo chcete změnit zaměstnání, máte možnost využít dotace EU a požádat o proplacení rekvalifikačního kurzu úřad práce.

PŘIHLÁŠKA: prosíme, vplňujte celou adresu, včetně města a PSČ – tyto údaje budou použity jako fakturační.

  Základní informace


  Dodatečné informace

  Ještě pár dotazů  AnoNe

  * Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zpracování údajů naleznete zde.

  *Toto pole musí být vyplněno!