Rekvalifikace ZTV

REKVALIFIKAČNÍ KURZ instruktor zdravotní tělesné výchovy

AKREDITACE MŠMT čj.: 079/2019-50 s platností do 19.9.2022 (150hod)

Co je ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA?

Metoda, která kombinuje různé druhy cvičení: pilates, joga, fitness, kardio trénink… tak, aby vyhověla aktuální individuální potřebě klientů. Na lekce ZTV tedy dorazí klient, který má již určitá omezení – pohybová (po operaci, chybné držení těla, pohybová omezení,…) nebo zdravotní (cukrovka, vysoký krevní tlak, epilepsie,…) a řádný instruktor ZTV ví, jak na tyto potíže zareagovat a jak připravit lekci s ohledem na tato omezení. Cílem ZTV je korekce pohybových i zdravotních obtíží – nenahrazuje fyzioterapii ani nespadá pod pojem rehabilitace ve zdravotním slova smyslu. Kurz ZTV je skvělým doplňkem k jimému profesnímu vzdělání – fyzioterapeutům rozšíří povědomí o komplexní péči o tělo, masérům pomůže odhalit důvody špatného držení těla, instruktorům jiných pohybových aktivit může sloužit jako pomocník při přípravě lekce. Kurz není vhodný pro ZAČÁTEČNÍKY, kteří nejsou zvyklí na práci s klienty (viz doporučení níže). Pro tyto uchazeče máme připravený velmi podrobný kurz PILATES :-)

Profil absolventa kurzu:

 • Absolvent je schopen zodpovědně připravit a vést lekci zaměřenou na zdravotní tělesnou výchovu a to i pro specifické skupiny klientů (senioři, děti, obézní, s vadným držením těla, s bolestmi zad, po porodu, po operacích, atd.)
 • Disponuje znalostmi z oblasti anatomie, vývojové kineziologie, diagnostiky a ovládá metodiku přípravy lekce
 • Je schopen modifikovat cviky a pohyby dle individuálních potřeb klienta s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav, rizika, omezení, potíže
 • Chápe principy na jejichž základě připravuje lekci a je schopen vytvořit lekci pomocí komparace několika pohybových směrů (zdravotní cvičení, pilates, joga, pomalé formy cvičení, atd.)

CENA KURZU: 14.900,-

 • akční cena při platbě do 31.12.2020: 13900,-

 

TERMÍNY:

13. – 14.2.2021
13. – 14.3.2021
17. – 18.4.2021
29. – 30.5.2021
5. – 6.6.2021
19. – 20.6.2021

VÝUKA: Výuka probíhá v Elixír studiu s.r.o, Vinohradská 70, 130 00 Praha 3

Vždy sobota od 9:00 – 16:30 a neděle od 9:00 – 15:30 s hodinovou pauzou na oběd

 

NÁPLŇ KURZU:

Vzdělávací program se zaměří na problematiku práce instruktorů v zdravotní tělesné výchově – procvičení s tělesně oslabenými mimo oblast zdravotnictví, a jeho hlavním cílem je poskytnout v této oblasti skutečně kvalitní vzdělání. Kurz tak reaguje na zcela tristní stav instruktorů, vedoucích lekce zdravotního cvičení, a to zvláště v případě specifických skupin např. klientů – seniorů nebo klientů po úrazech, kteří potřebují zcela mimořádnou péči. Kurz uchazeči poskytne nejen plnohodnotné vzdělání od zkušených odborníků, ale také možnost vývoje a lepšího uplatnění na trhu práce.

V kurzu se dozvíte mimo jiné informace o:

 • anatomii těla s ohledem na využití v ZTV
 • základní pohybovou diagnostiku a vývojovou kineziologii
 • specifické skupiny: lordoza, kyfoza, skolioza
 • specifické skupiny: obézní, senioři, po porodu, těhotné, děti, po operacích,…
 • zásobníky cviků
 • pomůcky: theraband, overball, foam roller,…

DOPORUČENÍ: kurz již předpokládá určitou průpravu v oblasti práce s klienty (fyzioterapeut, masér, lektor/instruktor jiných pohybových aktivit – joga, pilates, kardio,…), není vhodný pro úplné začátečníky – pro začátečníky, kteří chtějí vést vlastní lekce a nemají ještě zkušenosti a praxi doporučujeme REKVALIFIKACI PILATES.

 

ZKOUŠKA:

Poslední den výuky se píše test – teoretická část zkoušky. Následně jsou vypsány termíny praktické části, na které se uchazeč přihlašuje individuálně. Zkouška probíhá před dvou-tří člennou komisí. Podmínkou účasti u zkoušek je 80% účast v kurzu a splnění náslechových lekcí – vše probíhá v rámci kurzu není třeba na náslechy jezdit zvlášť! Výsledkem úspěšné zkoušky je OSVĚDČENÍ o rekvalifikaci – na jeho základě obdržíte živnostenské oprávnění pro vedení vlastních lekcí s názvem „Zdravotní tělesná výchova“ (pozor! nejedná se o osvědčení opravňující k vedení TĚLESNÉ VÝCHOVY na ZŠ nebo SŠ! Toto spadá do kompetence vysokoškolského vzdělání na FTVS!)

 

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ: k přihlášení využijte níže uvedený přihlašovací formulář. Následně obdržíte zálohovou fakturu – do sedmi dní je třeba uhradit nevratnou zálohu 3000,-, ktera slouží jako garanční poplatek Vašeho místa v kurzu i jako storno poplatek v případě Vaší neúčasti. Více o STORNO PODMÍNKÁCH ZDE!

 

PŘIHLÁŠKA: prosíme, uveďte v jakém oboru se nyní věnujete klientům (masér, fyzioterapeut, jiná forma pohybových aktivit, jiná forma terapie). Vyplňte CELOU ADRESU, včetně města a PSČ. Údaje z přihlášky slouží jako fakturační.

 *Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zpracování údajů naleznete zde.

*Toto pole musí být vyplněno