REKVALIFIKACE Instruktor ZTV

TERMÍNY kurzu 2024/2025 – registrace již otevřena:

19. – 20. 10. 2024
23. – 24. 11. 2024
14. – 15. 12. 2024
19. – 20. 1. 2025
15. – 16. 2. 2025
15. – 16. 3. 2025

REKVALIFIKAČNÍ KURZ instruktor zdravotní tělesné výchovy

AKREDITACE MŠMT čj.: MSMT-14807/2022-2 s platností do červen 2025 (150hod)

Co je ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA?

Metoda, která kombinuje různé druhy cvičení: pilates, joga, fitness, kardio trénink… tak, aby vyhověla aktuální individuální potřebě klientů. Na lekce ZTV tedy dorazí klient, který má již určitá omezení – pohybová (po operaci, chybné držení těla, pohybová omezení,…) nebo zdravotní (cukrovka, vysoký krevní tlak, epilepsie,…) a řádný instruktor ZTV ví, jak na tyto potíže zareagovat a jak připravit lekci s ohledem na tato omezení. Cílem ZTV je korekce pohybových i zdravotních obtíží – nenahrazuje fyzioterapii ani nespadá pod pojem rehabilitace ve zdravotním slova smyslu. Kurz ZTV je skvělým doplňkem k jimému profesnímu vzdělání – fyzioterapeutům rozšíří povědomí o komplexní péči o tělo, masérům pomůže odhalit důvody špatného držení těla, instruktorům jiných pohybových aktivit může sloužit jako pomocník při přípravě lekce. Pokud  se chce absolvent začít věnovat problematice vedení skupinových lekcí zdravotní tělesné výchovy, pak je tento kurz velmi kvalitním startem.

Profil absolventa kurzu:

 • Absolvent je schopen zodpovědně připravit a vést lekci zaměřenou na zdravotní tělesnou výchovu a to i pro specifické skupiny klientů (senioři, děti, obézní, s vadným držením těla, s bolestmi zad, po porodu, po operacích, atd.)
 • Disponuje znalostmi z oblasti anatomie, vývojové kineziologie, diagnostiky a ovládá metodiku přípravy lekce
 • Je schopen modifikovat cviky a pohyby dle individuálních potřeb klienta s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav, rizika, omezení, potíže
 • Chápe principy na jejichž základě připravuje lekci a je schopen vytvořit lekci pomocí komparace několika pohybových směrů (zdravotní cvičení, pilates, joga, pomalé formy cvičení, atd.)

CENA KURZU: 15.900,-

 • akční cena při platbě do 1. 5. 2024 cena 15.900 Kč, do 31. 8. 2024 cena 16.450 Kč, od 1. 9. 2024 cena 16.900 Kč,-

TERMÍNY kurzu 2024 – registrace již otevřena:

19. – 20. 10. 2024
23. – 24. 11. 2024
14. – 15. 12. 2024
19. – 20. 1. 2025
15. – 16. 2. 2025
15. – 16. 3. 2025

VÝUKA: Praha 2, Lužická 9, Powerfit

Vždy sobota od 11:00 – 18:30 a neděle od 9:00 – 16:30 s hodinovou pauzou na oběd.

Teoretická část: 50hod (výklad, přednášky)

Praktická část probíhá současně s teoretickou částí: 70hod + 30hod samostatné práce (10x navštívení náslechové lekce jako aktivní cvičenec – zprostředkováno Elixír studiem/Elixír online), 10x vypracování náslechového dotazníku, 10x „domácí úkol“ – zadání od lektorů kurzu)

NÁPLŇ KURZU:

Vzdělávací program se zaměří na problematiku práce instruktorů v zdravotní tělesné výchově – procvičení s tělesně oslabenými mimo oblast zdravotnictví, a jeho hlavním cílem je poskytnout v této oblasti skutečně kvalitní vzdělání. Kurz tak reaguje na zcela tristní stav instruktorů, vedoucích lekce zdravotního cvičení, a to zvláště v případě specifických skupin např. klientů – seniorů nebo klientů po úrazech, kteří potřebují zcela mimořádnou péči. Kurz uchazeči poskytne nejen plnohodnotné vzdělání od zkušených odborníků, ale také možnost vývoje a lepšího uplatnění na trhu práce.

V kurzu se dozvíte mimo jiné informace o:

 • anatomii těla s ohledem na využití v ZTV
 • základní pohybovou diagnostiku a vývojovou kineziologii
 • specifické skupiny: lordoza, kyfoza, skolioza
 • specifické skupiny: obézní, senioři, po porodu, těhotné, děti, po operacích,…
 • zásobníky cviků
 • pomůcky: theraband, overball, foam roller,…

ZKOUŠKA:

Poslední den výuky se píše test – teoretická část zkoušky. Následně jsou vypsány termíny praktické části, na které se uchazeč přihlašuje individuálně. Zkouška probíhá před dvou-tří člennou komisí. Podmínkou účasti u zkoušek je 80% účast v kurzu a splnění náslechových lekcí – vše probíhá v rámci kurzu není třeba na náslechy jezdit zvlášť! Výsledkem úspěšné zkoušky je OSVĚDČENÍ o rekvalifikaci – na jeho základě obdržíte živnostenské oprávnění pro vedení vlastních lekcí s názvem „Zdravotní tělesná výchova“ (pozor! nejedná se o osvědčení opravňující k vedení TĚLESNÉ VÝCHOVY na ZŠ nebo SŠ! Toto spadá do kompetence vysokoškolského vzdělání na FTVS!)

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ: k přihlášení využijte níže uvedený přihlašovací formulář. Následně obdržíte zálohovou fakturu – do sedmi dní je třeba uhradit nevratnou zálohu 3000,-, která slouží jako garanční poplatek Vašeho místa v kurzu i jako storno poplatek v případě Vaší neúčasti. Více o STORNO PODMÍNKÁCH ZDE!

PŘIHLÁŠKA: Vyplňte CELOU ADRESU, včetně města a PSČ. Údaje z přihlášky slouží jako fakturační.

  Základní informace


  Dodatečné informace

  Ještě pár dotazů  AnoNe

  * Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zpracování údajů naleznete zde.

  *Toto pole musí být vyplněno!