ROZHOVOR O PRŮBĚHU ZKOUŠEK z profesní kvalifikace

Rozhovor o konání zkoušky z profesní kvalifikace pilates instruktor ze dne 10.4.2016 s paní Helenou Felcmanovou Vysušilovou

Paní Helena Felcmanová Vysušilová byla dne 10.4.2016 předsedkyní zkušební komise u zkoušek z profesní kvalifikace pilates instruktor, která se konala v Elixír studiu pro zdravý pohyb a životosprávu. Paní Felcmanová  Vysušilová byla přizvána jako nestranný a nezaujatý odborník, který bude garantem kvality celého zkušebního procesu. Pořadatelem zkoušek byla PhDr. Olga Huspeková, která si velmi zakládá na spravedlivém a odpovědném přístupu k získávání osvědčení o profesní kvalifikaci a snaží se zamezit střetu zájmu, který by mohl nastat v případě, že zkušební komise bude složena z lektorů a školitelů uchazeček. Celý tým zkušební komise byl poučen o problematice kvality v oblasti lektorů pilates a věříme, že všichni členové k tomuto upozornění přistupovali více než odpovědně.

Dobrý den, paní Heleno, mohla byste nám popsat průběh zkoušek z profesní kvalifikace?

Co se týká průběhu, zkoušky probíhaly přesně podle pokynů daných pravidly HK. Uchazeček o licenci pilates se ke zkoušce přihlásilo šestnáct, a tak byly ustanoveny dvě zkušební komise a každá měla ke zkoušení osm děvčat. Začínalo se ráno velmi náročným testem ze znalostí základů anatomie a fyziologie člověka.  Do Elixír studia jsem dorazila v okamžiku, kdy uchazečky ukončily test. Ve vzduchu bylo cítit napětí, děvčata byla shromážděna v jedné z tělocvičen, ze které se ozývalo tlumené švitoření, jak si děvčata sdělovala dojmy z testu a vyhodnocovala mezi sebou správné odpovědi. Postřehla jsem, jak si mě opatrně měří :-) Protože se se mnou dosud nesetkala a nevěděla, co ode mě mohou očekávat.

Byla jste s organizací zkoušek, přípravou a zázemím spokojená?

Olga Huspeková s Evou Behenskou jsou sehrané „parťačky“ v podnikání již řadu let. Je patrné, že se v Elixír studiu podařilo skloubit ideu příjemného interiéru s funkčností klasického fitness studia. Organizačně bylo vše perfektně zvládnuté, zkušební komisi doplnila perfektní cvičitelka Věra Havlová, takže „ženský zkušební tým“ byl kompletní, a myslím si, že jsme si společně docela „sedly“. Díky dostatečné kapacitě prostoru se naše dvě skupiny nerušily a uchazečky měly svůj prostor pro přípravu i odpočinek.  V Elixír studiu je znát, že zde vládne ženská ruka a že si zde sice jeho vedení plní svoje sny, ale  určitě to není zadarmo, ale  jenom díky pořádné a neúnavné práci!

Jak byly, dle Vašeho názoru, uchazečky připraveny?

Na děvčatech bylo vidět, že se hodně učila a naučila. Řada z nich měla trému, která některým trochu svazovala ruce a nohy, ale ve finále všechny uchazečky obstály a svou zkoušku svými vědomostmi a znalostmi obhájily. Škoda, že jsem je neviděla na začátku kurzu, podle názoru svých lektorek udělaly obrovský pokrok a pořádně na sobě zapracovaly. U některých bylo vidět, že již mají s cvičitelskou praxí zkušenosti, těm to šlo skoro samo.  Ty, co teprve začínají, budou muset ještě nějakou dobu trénovat, aby se naučily lépe komunikovat, ale šanci a předpoklady určitě mají.

Věříte, že z uchazeček budou kvalitní instruktorky pilates?

Kdybych tomu nevěřila, nenechala bych je udělat zkoušky J. Samozřejmě, že to, jestli z nich budou výborné lektorky pilates, záleží na řadě faktorů a především na nich samých. Zvolit si životní cestu být cvičitelkou je hodně náročné. Být cvičitelkou je tvrdá řehole, ale radost a potažmo zdraví, které našim klientkám dáváme, přináší uspokojení i nám cvičitelkám. Tak bych jim přála, aby se jim jejich představy naplnily!

Je něco, co Vás u zkušebního procesu zarazilo?

V záporném slova smyslu nic. Ale byla jsem upřímně překvapená, že se skvělými cvičitelkami chtějí stát ženy a dívky bez ohledu na věk, vzdělání i zdravotní stav. Že každá z nich našla motivaci a odvahu se do toho pustit a že je žene přesvědčení, že budou úspěšné. K tomu jim budu i nadále fandit a držet palce!

 

Děkujeme za rozhovor