PODROBNÉ INFORMACE KE KONÁNÍ REKVALIFIKAČNÍHO KURZU

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 033/2018-50 s platností do 5.6. 2021, v rozsahu 150 vyučovacích hodin

Název rekvalifikačního programu: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pohybové metody pilates

Jméno statutárního zástupce vzdělávacího zařízení a garanta kurzu: PhDr. Olga Huspeková (instruktor pilates, zdravotního cvičení, výživový poradce a sportovní dietolog, zástupkyně autorizované osoby s povolením vést zkoušku) Další vyučující: Ing. Eva Behenská, MBA (instruktor pilates, zástupkyně autorizované osoby s povolením vést zkoušku), Věra Havlová (instruktor pilates), Mgr. Jakub Mertlík (fyzioterapeut), Mgr. Tomáš Jankech (instruktor, školitel anatomie, vývojové kineziologie), Kateřina Růžičková (matt 1, 2, 3, specifické skupiny). Mgr. Radomíra Brejlová (anatomie, BOZP)

Profil našeho absolventa (co ovládá absolvent na konci kurzu):
* Disponuje základními znalostmi anatomie
* Zná pravidla správného držení těla a jednotlivé vady držení těla (lordóza, skolióza, kyfóza…)
* Zná specifika jednotlivých věkových skupin pro pohybovou činnost – děti, senioři, atd.
* Ovládá základní principy a pravidla pohybové metody pilates + jednotlivé cviky
* Dokáže aplikovat tato pravidla do lekcí pilates
* Rozlišuje specifika individuálních a skupinových lekcí
* Dokáže diagnostikovat problémy pohybového aparátu klienta
* Umí metodicky vést lekci a komunikovat dle základních pravidel
* Zná základní cviky podle stupně pokročilosti klienta
* Zná specifika speciálních skupin – děti, těhotné, po porodu, obézní, atd.
* Ovládá základy první pomoci při úrazu, bolesti, atd.
* Aplikuje základy ergonomie – škola zad

Vzdělávací program obsahuje tyto předměty (tematické celky):
Pilates – historie, vývoj, směry, principy a pravidla, pojmosloví, názvosloví
Pilates ve zdravotním cvičení i v klasické verzi, specifikace jednotlivých skupin
a věkových kategorií, zásobník cviků
Pilates s pomůckami a nářadím
Základy anatomie – úvod do anatomie, diagnostika pohybového aparátu
Metodika vedení lekcí – skupinové, individuální

Jak probíhá výuka standardního kurzu rozděleného do 6 víkendů?

1. teoretická část – 80 vyučovacích hodin (45 min) – rozdělených do 5 víkendů (sobota-neděle)

Prvních pět víkendů je koncipovaných takto:
začátek vždy v 9:00 hod., po 1,5 hod jsou pauzy na WC
od 12:10 – 13:10 hodinová pauza na oběd
konec výuky je v 16:20 hod.

Poslední šestý víkend je praktickou přípravou ke zkouškám:
začátek 8:30 hod.
konec 17:00 hod. s hodinovou pauzou na oběd

Během celé teoretické části bude uchazeč absolvovat tzv. „náslechové“ lekce vedené vyučujícími lektory, které jsou součástí praxe a při nichž vyučující lektor kontroluje pokroky jednotlivých uchazečů. Náročnost lekcí se bude zvyšovat postupně.

2. praktická část – 70 hodin (60 min)

– Šestý víkend je již počítán jako praktická příprava pod dozorem lektora (celkem 20 hodin)
– Do praktické části se započítávají náslechové lekce (celkem je nutné absolvovat 20 lekcí) – 20 hodin „náslechů“ = lekce, které navštívíte jako klient, z těchto lekcí vypracujete dotazník (bude Vám zaslán při začátku kurzu), tzn. 20 náslechových dotazníků = 20 hodin práce na dotazníku
– 10 hodin přípravy pro vedení vlastních lekcí – sestavení lekce dle zadaných specifik, prezentace lekce, video

NÁSLECHOVÁ LEKCE: lekce, na kterou jdete cvičit a pak z ní vypracujete dotazník. V rámci kurzu budete mít po celou dobu jeho trvání přístup do databáze knihovny 180 předtočených videí, které můžete zdarma sledovat včetně plánovaných živých online lekcí.

3. Zkouška

Od roku 2015 spadají rekvalifikační kurzy do soustavy národních kvalifikací, které mají za cíl garantovat kvalitu rekvalifikačních kurzů. Kurz, který získá akreditaci MŠMT je od tohoto roku (a v případě, že disponuje možností vést národní zkoušku), veden jako špička v oboru. Jsme rádi, že se nám podařilo splnit veškeré náročné podmínky pro získání akreditace a vedení národní zkoušky pro náš kurz. Naši lektoři jsou zároveň zkušebními komisaři a Elixír studio je oficiálně schváleno jako zkušební prostor. Naši uchazeči tedy mohou skládat zkoušku „doma“.

Organizační informace:
Místo: Výuka (teoretická) probíhá v Powerfit private fitness, Lužická ulice č.1893 A – Jiřího z Poděbrad

Jak probíhá zkouška?

ZKOUŠKA JE SAMOSTATNĚ ZPOPLATNĚNA (2.500 Kč bez DPH) Hospodářskou komorou ČR.
Celkový čas zkoušky: 2 – 2,5 hod.
– Teoretická část zkoušky – test z obecného přehledu + test pilates
– Praktická část zkoušky – příklady vedení lekcí, specifika, modifikace

Veškeré informace a podmínky zkoušky naleznete ZDE: www.narodnikvalifikace.cz (pod „instruktor pilates“). Zkouška je opravdu náročná, ale my Vás na ni skvěle připravíme! 

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Jmenný seznam zástupců autorizované osoby naleznete ZDE!

Ing. Eva Behenská, MBA
Výkonná ředitelka Elixír Akademie
KONTAKTUJTE NÁS!
Pro bližší informace, dotazy, rady…
Tel.: 739 630 454