PODROBNÉ INFORMACE KE KONÁNÍ REKVALIFIKAČNÍHO KURZU

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-3594/2024-5 s platností do dubna 2027, v rozsahu 150 vyučovacích hodin.

Název rekvalifikačního programu: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pohybové metody pilates

Jméno statutárního zástupce vzdělávacího zařízení a garanta kurzu: PhDr. Olga Huspeková (instruktor pilates, zdravotního cvičení, výživový poradce a sportovní dietolog, zástupkyně autorizované osoby s povolením vést zkoušku) Další vyučující: Kateřina Růžičková (Matt 1, 2, 3, specifické skupiny). Mgr. Radomíra Brejlová (anatomie, BOZP)

Profil našeho absolventa (co ovládá absolvent na konci kurzu):
* Disponuje základními znalostmi anatomie
* Zná pravidla správného držení těla a jednotlivé vady držení těla (lordóza, skolióza, kyfóza…)
* Zná specifika jednotlivých věkových skupin pro pohybovou činnost – děti, senioři, atd.
* Ovládá základní principy a pravidla pohybové metody pilates + jednotlivé cviky
* Dokáže aplikovat tato pravidla do lekcí pilates
* Rozlišuje specifika individuálních a skupinových lekcí
* Dokáže diagnostikovat problémy pohybového aparátu klienta
* Umí metodicky vést lekci a komunikovat dle základních pravidel
* Zná základní cviky podle stupně pokročilosti klienta
* Zná specifika speciálních skupin – děti, těhotné, po porodu, obézní, atd.
* Ovládá základy první pomoci při úrazu, bolesti, atd.
* Aplikuje základy ergonomie – škola zad

Vzdělávací program obsahuje tyto předměty (tematické celky):
Pilates – historie, vývoj, směry, principy a pravidla, pojmosloví, názvosloví
Pilates ve zdravotním cvičení i v klasické verzi, specifikace jednotlivých skupin
a věkových kategorií, zásobník cviků
Pilates s pomůckami a nářadím
Základy anatomie – úvod do anatomie, diagnostika pohybového aparátu
Metodika vedení lekcí – skupinové, individuální

TERMÍNY „PODZIMNÍHO“ KURZU 2024/2025

5. – 6. 10. 2024
9. – 10. 11. 2024
30. 11. – 1. 12. 2024
11. – 12. 1. 2025
8. – 9. 2. 2025
praktický víkend: 8. – 9. 3. 2025

Jak probíhá výuka standardního kurzu rozděleného do 6 víkendů?

1. teoretická část – 80 vyučovacích hodin (45 min) – rozdělených do 5 víkendů (sobota-neděle)

Prvních pět víkendů je koncipovaných takto:
začátek vždy v sobotu od 11:00 a v neděli 9:00 hod., po 1,5 hod jsou pauzy na WC
od 12:10 – 13:10 hodinová pauza na oběd
konec výuky je v sobotu v 18.20 hod. a v neděli 16:20 hod.
Poslední šestý víkend je praktickou přípravou ke zkouškám:
začátek 8:30 hod.
konec 17:00 hod. s hodinovou pauzou na oběd

Během celé teoretické části bude uchazeč absolvovat tzv. „náslechové“ lekce vedené vyučujícími lektory, které jsou součástí praxe a při nichž vyučující lektor kontroluje pokroky jednotlivých uchazečů. Náročnost lekcí se bude zvyšovat postupně.

2. praktická část – 70 hodin (60 min)

– Šestý víkend je již počítán jako praktická příprava pod dozorem lektora (celkem 20 hodin)
– Do praktické části se započítávají náslechové lekce (celkem je nutné absolvovat 20 lekcí) – 20 hodin „náslechů“ = lekce, které navštívíte jako klient, z těchto lekcí vypracujete dotazník (bude Vám zaslán při začátku kurzu), tzn. 20 náslechových dotazníků = 20 hodin práce na dotazníku
– 10 hodin přípravy pro vedení vlastních lekcí – sestavení lekce dle zadaných specifik, prezentace lekce, příp. video

NÁSLECHOVÁ LEKCE: lekce, na kterou jdete cvičit a pak z ní vypracujete dotazník. V rámci kurzu budete moc využívat i databázi předtočených lekcí na portálu www.elixironline.cz  s 20% slevou na předplatném (přístup do databáze knihovny 500 předtočených videí, členství vychází od 165 Kč měsíčně, vy získáte ještě 20% slevu), které můžete sledovat včetně plánovaných živých online lekcí. Dále získáte možnost zdarma navštívit 10 lekcí v Elixír studiu po dobu trvání kurzu.

3. Zkouška

Od roku 2015 spadají rekvalifikační kurzy do soustavy národních kvalifikací, které mají za cíl garantovat kvalitu rekvalifikačních kurzů. Kurz, který získá akreditaci MŠMT je od tohoto roku (a v případě, že disponuje možností vést národní zkoušku), veden jako špička v oboru. Jsme rádi, že se nám podařilo splnit veškeré náročné podmínky pro získání akreditace a vedení národní zkoušky pro náš kurz. Naši lektoři jsou zároveň zkušebními komisaři a Elixír studio je oficiálně schváleno jako zkušební prostor. Naši uchazeči tedy mohou skládat zkoušku „doma“.

TERMÍNY ZKOUŠEK:

středa 3. 4. 2024 ve 13 hod.; Elixír akademie s.r.o.; místo konání Lužická 9, Praha 2; zkoušející PhDr. Olga Huspeková, Bc. Kateřina Růžičková

středa 10.4. 2024 ve 13 hod.; Elixír akademie s.r.o.; místo konání Lužická 9, Praha 2; zkoušející PhDr. Olga Huspeková, Bc. Kateřina Růžičková

středa 26. 6.2024 ve 13 hod.; Elixír akademie s.r.o.; místo konání Lužická 9, Praha 2; zkoušející PhDr. Olga Huspeková, Bc. Kateřina Růžičková

sobota 29. 6.2024 v 11 hod.; Elixír akademie s.r.o.;  místo konání Lužická 9, Praha 2; zkoušející PhDr. Olga Huspeková, Bc. Kateřina Růžičková

středa 11.9.2024 ve 13  hod.; Elixír akademie s.r.o.; místo konání Lužická 9, Praha 2; zkoušející PhDr. Olga Huspeková, Bc. Kateřina Růžičková

Organizační informace:
Místo: Výuka (teoretická) probíhá v Powerfit private fitness, Lužická ulice č.1893 A – Jiřího z Poděbrad

Jak probíhá zkouška?

ZKOUŠKA JE SAMOSTATNĚ ZPOPLATNĚNA (2.500 Kč bez DPH) Hospodářskou komorou ČR.
Celkový čas zkoušky: 2 – 2,5 hod.
– Teoretická část zkoušky – test z obecného přehledu + test pilates
– Praktická část zkoušky – příklady vedení lekcí, specifika, modifikace
 
Veškeré informace a podmínky zkoušky naleznete ZDE: www.narodnikvalifikace.cz (pod „instruktor pilates“). Zkouška je opravdu náročná, ale my Vás na ni skvěle připravíme! 

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Jmenný seznam zástupců autorizované osoby naleznete ZDE!

PhDr. Olga Hupeková
CEO / Founder
Pro bližší informace, dotazy a rady se mi prosím ozvěte:
tel.: + 420 603 447 755
REKVALIFIKACE Instruktor ZTV

TERMÍNY kurzu 2024/2025 – registrace již otevřena:

19. – 20. 10. 2024
23. – 24. 11. 2024
14. – 15. 12. 2024
19. – 20. 1. 2025
15. – 16. 2. 2025
15. – 16. 3. 2025

REKVALIFIKAČNÍ KURZ instruktor zdravotní tělesné výchovy

AKREDITACE MŠMT čj.: MSMT-14807/2022-2 s platností do červen 2025 (150hod)

Co je ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA?

Metoda, která kombinuje různé druhy cvičení: pilates, joga, fitness, kardio trénink… tak, aby vyhověla aktuální individuální potřebě klientů. Na lekce ZTV tedy dorazí klient, který má již určitá omezení – pohybová (po operaci, chybné držení těla, pohybová omezení,…) nebo zdravotní (cukrovka, vysoký krevní tlak, epilepsie,…) a řádný instruktor ZTV ví, jak na tyto potíže zareagovat a jak připravit lekci s ohledem na tato omezení. Cílem ZTV je korekce pohybových i zdravotních obtíží – nenahrazuje fyzioterapii ani nespadá pod pojem rehabilitace ve zdravotním slova smyslu. Kurz ZTV je skvělým doplňkem k jimému profesnímu vzdělání – fyzioterapeutům rozšíří povědomí o komplexní péči o tělo, masérům pomůže odhalit důvody špatného držení těla, instruktorům jiných pohybových aktivit může sloužit jako pomocník při přípravě lekce. Pokud  se chce absolvent začít věnovat problematice vedení skupinových lekcí zdravotní tělesné výchovy, pak je tento kurz velmi kvalitním startem.

Profil absolventa kurzu:

 • Absolvent je schopen zodpovědně připravit a vést lekci zaměřenou na zdravotní tělesnou výchovu a to i pro specifické skupiny klientů (senioři, děti, obézní, s vadným držením těla, s bolestmi zad, po porodu, po operacích, atd.)
 • Disponuje znalostmi z oblasti anatomie, vývojové kineziologie, diagnostiky a ovládá metodiku přípravy lekce
 • Je schopen modifikovat cviky a pohyby dle individuálních potřeb klienta s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav, rizika, omezení, potíže
 • Chápe principy na jejichž základě připravuje lekci a je schopen vytvořit lekci pomocí komparace několika pohybových směrů (zdravotní cvičení, pilates, joga, pomalé formy cvičení, atd.)

CENA KURZU: 15.900,-

 • akční cena při platbě do 1. 5. 2024 cena 15.900 Kč, do 31. 8. 2024 cena 16.450 Kč, od 1. 9. 2024 cena 16.900 Kč,-

TERMÍNY kurzu 2024 – registrace již otevřena:

19. – 20. 10. 2024
23. – 24. 11. 2024
14. – 15. 12. 2024
19. – 20. 1. 2025
15. – 16. 2. 2025
15. – 16. 3. 2025

VÝUKA: Praha 2, Lužická 9, Powerfit

Vždy sobota od 11:00 – 18:30 a neděle od 9:00 – 16:30 s hodinovou pauzou na oběd.

Teoretická část: 50hod (výklad, přednášky)

Praktická část probíhá současně s teoretickou částí: 70hod + 30hod samostatné práce (10x navštívení náslechové lekce jako aktivní cvičenec – zprostředkováno Elixír studiem/Elixír online), 10x vypracování náslechového dotazníku, 10x „domácí úkol“ – zadání od lektorů kurzu)

NÁPLŇ KURZU:

Vzdělávací program se zaměří na problematiku práce instruktorů v zdravotní tělesné výchově – procvičení s tělesně oslabenými mimo oblast zdravotnictví, a jeho hlavním cílem je poskytnout v této oblasti skutečně kvalitní vzdělání. Kurz tak reaguje na zcela tristní stav instruktorů, vedoucích lekce zdravotního cvičení, a to zvláště v případě specifických skupin např. klientů – seniorů nebo klientů po úrazech, kteří potřebují zcela mimořádnou péči. Kurz uchazeči poskytne nejen plnohodnotné vzdělání od zkušených odborníků, ale také možnost vývoje a lepšího uplatnění na trhu práce.

V kurzu se dozvíte mimo jiné informace o:

 • anatomii těla s ohledem na využití v ZTV
 • základní pohybovou diagnostiku a vývojovou kineziologii
 • specifické skupiny: lordoza, kyfoza, skolioza
 • specifické skupiny: obézní, senioři, po porodu, těhotné, děti, po operacích,…
 • zásobníky cviků
 • pomůcky: theraband, overball, foam roller,…

ZKOUŠKA:

Poslední den výuky se píše test – teoretická část zkoušky. Následně jsou vypsány termíny praktické části, na které se uchazeč přihlašuje individuálně. Zkouška probíhá před dvou-tří člennou komisí. Podmínkou účasti u zkoušek je 80% účast v kurzu a splnění náslechových lekcí – vše probíhá v rámci kurzu není třeba na náslechy jezdit zvlášť! Výsledkem úspěšné zkoušky je OSVĚDČENÍ o rekvalifikaci – na jeho základě obdržíte živnostenské oprávnění pro vedení vlastních lekcí s názvem „Zdravotní tělesná výchova“ (pozor! nejedná se o osvědčení opravňující k vedení TĚLESNÉ VÝCHOVY na ZŠ nebo SŠ! Toto spadá do kompetence vysokoškolského vzdělání na FTVS!)

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ: k přihlášení využijte níže uvedený přihlašovací formulář. Následně obdržíte zálohovou fakturu – do sedmi dní je třeba uhradit nevratnou zálohu 3000,-, která slouží jako garanční poplatek Vašeho místa v kurzu i jako storno poplatek v případě Vaší neúčasti. Více o STORNO PODMÍNKÁCH ZDE!

PŘIHLÁŠKA: Vyplňte CELOU ADRESU, včetně města a PSČ. Údaje z přihlášky slouží jako fakturační.

  Základní informace


  Dodatečné informace

  Ještě pár dotazů  AnoNe

  * Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zpracování údajů naleznete zde.

  *Toto pole musí být vyplněno!

  PhDr. Olga Huspeková

  Zakladatelka a CEO Elixír akademie. s.r.o., garant rekvalifikačních kurzů Instruktor pilates a Cvičitel zdravotní tělesné výchovy a dalších pohybových směrů, výživový poradce a sportovní dietolog, autorizovaná osoba Hospodářské komory s povolením vést zkoušky Instruktor Pilates v rámci Národní soustavy kvalifikací. Energy koučka a mentorka.

  Zakladatelka a CEO partnerských společností Elixír tours s. r. o. a Elixír studia s. r. o.

  Vzdělání

  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr.
  • 2005-2006 Sabonqui Pilates Academy ® – Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti pohybové metody Pilates – rekvalifikační kurz (400 hod.),
  • 2008 Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, Cvičitel zdravotní tělesné výchovy- rekvalifikační kurz (150 hod.)
  • 2006 Mahra, Poradce pro správnou výživu, výživu sportovců a zdravou životosprávu – rekvalifikační kurz, (150 hod.)

  Další vzdělání v oblasti zdravého životního stylu

  • Indoor cycling , Basic diplom, Face Czech, 2005
  • Pilatesova metoda – Body control, Face Czech, 2005
  • Instruktor pohybové metody Pilates Level I+II, úroveň MAT I-III a Ron Fletcher Towelwork – Sabonqui pilates academy ®, 2005-2006
  • Fitball/overball , diplom, Face Czech, 2006
  • BOSU ® – inspiration day  IV, 2006
  • Pevné centrum těla – workshop,  Face Czech, 2006
  • Seminář magic circle a spine corrector, Sabonqui pilates academy, 2007
  • 2007 Pilates konference v Praze s Kathy Corey a C. L. Bankston (USA) – West Coast Pilates
  • Pilates institute ®, Matwork 1, část 2/3, 2008
  • Pilates scoliosis – inspiration day , Face Czech, 2009
  • Pilates lordosis, inspiration day , Face Czech, 2009
  • Pilates kyfosis, inspiration day , Face Czech,2009
  • Dýchání , workshop, Face Czech, 2009
  • Flowin ® Core – diplom, Faceczech, 2010
  • Pilates anatomie,Pilates institute, 2010
  • Problémy ramenního pletence a horních končetin -My Pilates academy, 2011
  • Pilates a krční páteř – my Pilattes academy, 2011
  • Metodika pohybových her s kojenci a batolaty, Centrum pro rodinu a sociální péči, 1- denní seminář 2011
  • Sport and Exercise nutrition, London, 2012
  • Studijní cesta – pilates studia London, 2012
  • Hoopnotica ®,Hoopfit Level 1, 2013
  • seminář Cvičení pro těhotné a po porodu, Pilates clinic, 2013
  • výukový pobyt  – pilates studia Los Angles, 2013
  • instruktor in-line bruslení, BP Sport, 2014, rekvalifikační kurz
  • Medispoakademie, Obezita 2023, Osteoporóza 2023
  • Energy couch certification, Daily energy s.r.o. – 2023-2024
  • a řada dalších školení a diplomů z oblasti wellness, fitness a osobního rozvoje
  Bc. Kateřina Růžičková

  Lektorka pilates, zdravotního cvičení, trenérka fitness, zdravého a funkčního pohybu, metodička, manažerka, lektorka rekvalifikačních kurzů a školení Elixír akademie s.r.o., autorizovaná osoba Hospodářské komory. 

  Kromě skupinových a individuálních lekcí se specializuje především na cvičení s dětmi, seniory, těhotnými, ženami po porodu a specifickými skupinami klientů.

  Vzdělání:

  • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk – hudební výchova (1993-1999 )  
  • Univerzita Jana Amose Komenského, obor andragogika (2018-2021) 
  • FIT PRAHA.CZ; Instruktor fitness (2012)
  • Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové; Rekvalifikační kurz Instruktora pilates akreditovaný MŠMT (2014)

  Další vzdělání

  • Dětský diplom, Face Czech, 2006
  • BOSU® Complete Workout systém Certification, Face Czech, 2014
  • BOSU®CORE, IQ Pohyb academy, 2014
  • Anatomie pro pilates a diagnostika, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2014
  • Pilates a pomůcky, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2014
  • Pilates a těhotné, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2014
  • Pilates a izolace, 2014, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2014
  • Pánevní dno a dech, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2014
  • Jak vyzrát na skoliózu, myPilatesAcademy, 2014
  • Základy anatomie pro instruktory pilates, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2015
  • Základy fyzioterapie pro instruktory pilates, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2015
  • TRX® – skupinové cvičení (GSTC), 3D FITNESS, 2015
  • Pilates po porodu, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2015
  • Pilates po operaci, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2015
  • Fyzio v pilates, hyperlordóza a výhřez plotének,Elixír akademie s.r.o., 2016
  • DNS sportovní kurz I, REHABILITITATION PRAGUE SCHOOL, 2016
  • Chodidlo a dolní končetina, Elixír akademie s.r.o., 2017
  • Hypermobilita, Elixír akademie s.r.o., 2017
  daniela fajtova
  Daniela Fajtová

  Lektorka skupinových lekcí pilates, zdravá záda, bodystyling, jóga. 

  Vzdělání:

  • Instruktor aerobiku – licence B – FACE Czech, 2004
  • Rekvalifikace osobní trenér, Fitness Institut TONUS P: Tlapák, 2009
  • Matwork level I (Pilates Institut, Daniel Muller), 2010-2011
  • Pilates rekvalifikační kurz, Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové, 2014-2015
  • Rekvalifikační kurz Instruktor Zdravotní tělesné výchovy, Elixír akademie s.r.o., 2019
  • Rekvalifikační kurz Instruktor Jógy, Elixír akademie s.r.o., 2019-2020

  Další vzdělání

  • Step Advanced Diplom , 2004, FACE Czech
  • Over Ball & Stretch Diplom , Fit Ball & Over Ball Diplom, Body Styling Diplom, 2005, FACE Czech
  • Výživový poradce Diplom, 2006, FACE Czech
  • Bosu core diplom, 2008, FACE Czech
  • Cvičení pro těhotné a po porodu, 2009, FACE Czech
  • Funkční anatomie – workshop, 2009, FACE Czech
  • Dětský diplom (cvičení s dětmi), 2009, FACE Czech
  • Diagnostika a anatomie pro pilates diplom, 2015, Elixír akademie
  • Pilates a chodidlo diplom, 2015, Elixír akademie
  • DNS podle P. Koláře, sportovní kurz I, 2023
  • DNS podle P. Koláře, sportovní kurz II, 2023
  • Cvičení u výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře, SI skloubení, Mgr. Ivana Kellnerová, 2023
  Pavla Galla Rožumberská dipl.um.

  Jsem milovnicí, obdivovatelkou a lektorkou jógy již 20 let.

  Jóga ve spojení s meditační praxí mě stále nesmírně baví, naplňuje, dává smysl a nepřestává překvapovat.

  Odvedla jsem stovky pobytů, kurzů a seminářů po celé ČR i ve světě pro budoucí lektory i širokou veřejnost.

  Jsem autorkou knihy Proměna a také několika úspěšných on-linových programů s jógovým, terapeutickým a meditačním zaměřením.

  Vzdělání

  • Učitel jógy 2.třídy – Fakulta tělesné výchovy a sportu
  • Učitel jógy – Český svaz jógy, Česká akademie jógy
  • Instruktor jógy – Power Yoga akademie s.r.o.
  • Instruktor Pilates – Pilates Academy Sabongui
  • Osobní trenér Jógy – Power Yoga akademie s.r.o.
  • Instruktor jógy pro seniory – Power Yoga akademie s.r.o.
  • Instruktor cvičení pro těhotné a po porodu – IQ Pohyb Academy
  • Certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie – Dinah Rodrigues
  michaela mala
  Mgr. Michaela Malá

  Lektorka pilates a zakladatelka projektu MAMAPILATES ®, která se už 6 let plně věnuje cvičení a péči o zdraví těhotných žen a žen po porodu.

  Vzdělání

  • Filozofická fakulta UK, obor Český jazyk a literatura (2003 – 2009)
  • Školicí středisko PhDr. Olgy Huspekové; Rekvalifikační kurz Instruktor pilates akreditovaný MŠMT (2015 – 2016)

  Další vzdělání

  • Jak cvičit s těhulkami, Elixír akademie s.r.o., 2016
  • Chodidlo a dolní končetina, Elixír akademie s.r.o., 2017
  • Svěží a silná maminka aneb Jógová péče po porodu, Bindu Yoga Studio, 2017
  • Diastáza, Movement Solutions, 2018
  • Hravě a zdravě – Pilates a ZTV pro děti, Elixír akademie s.r.o., 2018
  • Fascie I, Movement Solutions, 2018
  • Core – zásobník cviků, IQ pohyb, 2019
  • Intervalový a kruhový trénink, IQ pohyb, 2019
  • Cvičení pro těhotné a po porodu: 2denní kurz, Face Academy, 2020
  • Diagnostika IQ pohyb, 2020
  • Funkční strečink: fasciální elasticita, IQ pohyb, 2020
  • Rebozo a zavinování bříška v praxi porodní asistentky, Kristina Zemánková, 2023
  • Vědomé tejpování žen, Kamil Štědrák, 4týdenní online kurz, 2023
  • Aplikace fyzioterapie funkce v těhotenství a po porodu: 3denní kurz, Centrum komplexní péče Dobřichovice, 2023
  Mgr. Lenka Oravcová

  Zakladatelka Školy jógy a zdravého pohybu, garant a lektorka rekvalifikačních kurzů Instruktor jógy.

  Autorka odborných knih Principy zdravého pohybu a Praktikum jógové terapie.

  Lektorka jógy, jógové terapie, pilates, zdravotního cvičení, fitness, spinningu

  Vzdělání

  • Státní konzervatoř v Praze – obor tanec
  • Učitel jógy a jógové terapie I. stupně – FTVS, ČAJ

  Další vzdělání:

  • Učitel jógy II.stupně – Český svaz jógy         
  • Jóga prožitku – Dr. M. Bhole
  • Powerjóga Basic – FISAF
  • Jóga pro těhotné – FISAF
  • Vyniása Flow Powerjóga – FISAF
  • Powerjóga Terapie – FISAF
  • Dancejóga – FISAF
  • Fitness instruktor – IDEA-WEB
  • Pilates instruktor – IDEA-WEB
  • Pilates Mat instruktor – BBU
  • Pilates Reformer instruktor – BBU
  • Pilates Chair – My pilates
  • Pilates Reformer – Ann Toran
  • Pilates a bolesti zad – Jarmo Ahonen
  • Gyro metoda – IDEA-WEB
  • BOSU cardio – Face czech
  • BOSU core – Face czech
  • Port De Bras – Face czech
  • Spinning Clinic
  • Aerobic Base Building – Spinning
  • Creative Coaching Strategies – Spinning
  Mgr. Radomíra Brejlová

  Zdravotní a sportovní masérka (více než 9 let praxe).

  Lektorka rekvalifikačních kurzů a školení Elixír akademie s.r.o.

  Specializuje se zejména na anatomii, fyziologii, rekonvalescenci, kardio a 1. pomoc.

  Aktivní sportovkyně, příznivkyně zdravého pohybu a zdravého životního stylu.


  Vzdělání:

  • Fakulta tělesné výchovy a sporu, Karlova univerzita, Mgr., 1992-1997
  • London school of Public Relations, 2000 -2002
  • Rekvalifikační kurz masérství, EduSpa College s.r.o., 2013
  • Rekvalifikační kurz Instruktor zdravotní tělesné výchovy, Elixír akademie s.r.o., 2014

  Další vzdělání:

  • DNS sportovní kurz I, REHABILITITATION PRAGUE SCHOOL, 2016
  • dílčí masérské kurzy (různé techniky) EduSpa College s.r.o. 2013-2019