DVPP

Vážení návštěvníci stránek Elixír akademie,

tato sekce je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří se chtějí ve svém oboru stále vzdělávat, a zlepšovat tak kvalitu vedení svých hodin/lekcí.

Elixír akademie získala AKREDITACI jako vzdělávací instituce (MŠMT – 19479/2016-1) k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, na jejímž základě nabízí tyto akreditované programy pro pedagogické pracovníky – učitele tělesné výchovy I. a II. stupni, trenéry a lektory odborných škol (sportovní školy, taneční konzervatoře, atd.)

  • OPTIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ DĚTÍ PŘI TĚLESNÉ VÝCHOVĚ
  • FUNKČNÍ PROTAHOVÁNÍ
  • ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY
  • ŠPATNÉ POHYBOVÉ STEREOTYPY U DĚTÍ
  • VYUŽITÍ ZDRAVOTNÍCH CVIČEBNÍCH POMŮCEK V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY
  • PREVENCE ZRANĚNÍ V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY
  • ROZVOJ POHYBOVÝCH PŘEDPOKLADŮ U DĚTÍ
  • ZDRAVÁ ZÁDA
  • DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU
  • ZÁSADY EFEKTIVNÍHO ROZCVIČOVÁNÍ

(Po absolvování programu obdrží pedagog osvědčení MŠMT.)

PROČ JE NUTNÉ DVPP V OBLASTI TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU?

Studie – současný stav: děti/žáci nemají dostatečně kvalitní pohybovou průpravu, tréninky jsou koncipovány tak, že systematicky přetěžují jednu polovinu těla (tzv. „lepší noha“), na kterou je kladen důraz z důvodu výkonu dítěte/žáka a tréninkové metody jsou zastaralé a nepřizpůsobivé individuálním potřebám dítěte/žáka. To nevyhnutelně vede k vážným svalovým dysbalancím, které ve věku cca 13-16 let přecházejí např. ve skoliotické držení těla dítěte/žáka.

NABÍZÍME UCELENÝ KONCEPT preventivního zásahu učitelů/trenérů do pohybového vývoje dětí v rámci hodin tělesné výchovy a specializovaných sportovních/tanečních tréninků.

Vycházíme-li z přirozeného dětského vývoje (vývojová kineziologie) je jasné, že právě toto období je kritické pro budoucí stav páteře a kloubů v dospělosti. Dítě do cca 16–18 let nepociťuje svalové (kloubní) bolesti (růstový hormon), takže si na špatné držení těla nestěžuje. Bolesti zad se dostavují v dospělosti, kdy je náprava již extrémně náročná a ve většině případů již pouze kompenzujeme daný stav – stabilizujeme kritickou situaci.

V této oblasti, tedy růstového vývoje páteře, je alarmující nedostatek preventivního zásahu ze strany učitele tělesné výchovy/trenéra. Učitelé/trenéři nemají potřebné informace o poznatcích z fyzioterapie a vývojové kineziologie, ve většině případů aplikují na děti/žáky metody, které jsou z našeho pohledu naprosto zastaralé a přežité. Vycházíme z vlastní osobní zkušenosti z práce s dětmi – individuálními klienty – kteří v rozmezí 10–12 let již mají jasné projevy skoliotického nebo jinak špatného držení těla.

PŘIHLAŠTE SE DO KURZU VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE :-)

Kontaktní formulář

 *Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací o zpracování údajů naleznete zde.

*Toto pole musí být vyplněno

Ing. Eva Behenská, MBA
Výkonná ředitelka Elixír Akademie
KONTAKTUJTE NÁS!
Pro bližší informace, dotazy, rady…
Tel.: 739 630 454