Martina Studzinska

Pracuji jako učitelka 1. stupně na malé vesnické základní škole a na rekvalifikační kurz zdravotní tělesné výchovy jsem se přihlásila proto, abych lépe a kvalifikovaněji vedla kroužek ZTV na naší škole, který je rodiči i dětmi samotnými velmi oblíbený.
Kurz ZTV moje očekávání nejen naplnil, ale dokonce značně předčil. Načerpala jsem v něm mnoho inspirace nejen pro  vedení kroužku, kde jsme kromě gymnastických míčů a balančních desek začali cvičit i s thera bandy a jinými pomůckami. Ty jsme pak začali využívat i ve večerním cvičení s rodiči a dokonce i s prarodiči mých žáků. Cvičení má velký úspěch, což přičítám právě kvalitní přípravě na rekvalifikačním kurzu.
Kurz měl ale velký pozitivní výsledek i pro mne osobně. Naučila jsem se kvalitněji uvolnit a relaxovat, uvědomovat si svoje tělo a zlepšila jsem svoje posturální návyky, což se budu snažit posílat dál malým i velkým cvičencům.
Moc děkuji všem, kteří rekvalifikační kurz vedli nebo se na něm jinak podíleli, byl velkým přínosem pro mne osobně a doufám, že se mi podaří nadšení pro práci na sobě získané mezi „zdravuškami“ předávat také dál.