Martina Marešová

V roce 2018 jsem se zúčastnila kurzu ZTV.

Krátce poté jsem otevřela novou lekci Zdravá záda. V této lekci ve velké míře praktikuji znalosti a cviky, které jsem získala právě na kurzu ZTV. Lekce si už našla své stálé klienty a velmi dobře se zavedla. V lekci bojujeme proti současným civilizačním problémům jako je např. stažený, uzavřený hrudník, přetížený trapéz a krční svalstvo z neustálého koukání do mobilního telefonu a do monitoru, slabé svaly okolo lopatek apod. Pracujeme samozřejmě také s chybným postavením páteře jako je hyperlodóza, hyperkyfóza, dále uvolňujeme bolest v oblasti SI apod. Bez absolvování kurzu ZTV bych si zřejmě takovouto lekcineotevřela, i když mám za sebou historii absolvování kurzů, které se oblastí zad a páteře také zabývají.

Ve větší míře nyní používám u lekcí typu Body and Mind, mezi něž zařazuji právě výše zmíněná Zdravá záda, ale i pilates apod., cviky s využitím pomůcek a kompenzací. V kurzu ZTV jsme získali velkou zásobu cviků a možnosti jakým způsobem ten daný cvik modifikovat a inovovat právě pomocí použití pomůcek. Lekce je tak pestřejší pro klienty i pro instruktora.

Změnila jsem také přístup k protahování, které zařazuji na závěr svých lekcí intervalového tréninku a to nejen ve smyslu aplikace nových cviků, ale i používání jiné terminologie u protahovacích cviků a pozic, které jsem používala již předtím. Pomocí nové terminologie, kterou jsem si v kurzu ZTV osvojila, mohu klienty lépe navést do daných pozic a dosáhnout tak efektivnějšího protažení.

Tolik základní body, co mi přinesl kurz ZTV do mých lekcí.

Ale také jsem na základě rady, kterou jsme na kurzu obdrželi, začala více propagovat své jméno jako značku instruktora. A přiznejme si, člověk a jeho služby se musí klientům prodat. Dříve jsem si říkala, klienti si mě najdou sami. Není to úplně pravda, klienti si Vás jako instruktora možná najdou sami, ale je nutné se jim i občas připomenout.